RO

PROFIEL

Mijn naam is Ronald van der Voort (Leiden 1963). Ik heb Bouwkunde gestudeerd aan de HTS in Den Haag en daarna Architectuur aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Ik ben mede-eigenaar geweest van “molman van der voort architekten bv” en daarna van “eman + van der voort architecten”. Per 1 januari 2014 ga ik verder als “ATELIER SPACE ruimtelijke vormgeving”, gevestigd in Amsterdam.

VISIE & WERKWIJZE

“Huisvesten Wordt Thuis Voelen”. Huisvesting betekent onderdak bieden aan mensen om te leven, te werken of te ontspannen. In de benadering van een project staat de mens centraal. Het vertalen van het programma van eisen van de opdrachtgever in een ruimtelijk ontwerp is de kern van ons werk. Hierbij zijn de volgende punten van belang:

– de wensen en behoeften van de klant;

– een efficiënte en gebruiksvriendelijke ruimte met architectonische kwaliteit;

– het gebruik van duurzame materialen;

– het realiseren van een gebouw met een laag energie verbruik;

– aandacht voor het maatschappelijk belang;

– uitvoering van het project binnen het budget;

– uitvoering van het project binnen de tijdsplanning;

Met uiteenlopende materialen, texturen, kleuren, licht en lucht proberen we de ruimte vorm te geven. “Ruimte” is niet iets dat “overblijft” maar is het uitgangspunt van onze vormgeving. Ruimte is de kern van het programma.

Een belangrijk aandachtspunt is de manier waarop je een ruimte betreedt en hoe je van de ene naar de andere ruimte gaat. Ook de zone tussen “binnen” en “buiten”, de zogenaamde buffer-zone, verdient speciale aandacht. Hier liggen mogelijkheden om zowel het één als het ander te ervaren en tegelijkertijd heeft deze zone een eigen identiteit.

Communicatie en interactie tussen mensen is van groot belang voor een goed en prettig functionerende samenleving. Ruimtelijke vormgeving van openbare- en private ruimtes kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. De mens staat centraal.

OPDRACHTEN

Onze opdrachten hebben veelal te maken met transformaties, het herbestemmen van (delen van) gebouwen en openbare ruimtes. Meestal betreft dit monumenten of industrieel erfgoed maar ook recenter vastgoed op het gebied van woningbouw en utiliteitsbouw, zoals: woonhuizen, woongebouwen, bedrijfsgebouwen, winkels, kantoorgebouwen, scholen en landgoederen.

De werkzaamheden bestaan uit nieuwbouw, verbouw, herbestemming, restauratie, onderhoud en interieur.

Onze opdrachtgevers zijn bedrijven, projectontwikkelaars, particulieren en (semi)overheidsinstellingen.

Wij zijn in staat alle fasen van een project te verzorgen, zoals vooronderzoeken, ontwerp- en tekenwerk, visualisaties, bestekken, begrotingen, planningen, vergunningsaanvragen, prijsvorming, bouwbegeleiding, kostenbewaking, oplevering en nazorg.

SAMENWERKING

Wij werken samen met adviseurs op het gebied van bouwfysica, constructies en technische installaties en hebben in voorkomende gevallen projectmatige samenwerking met bureaus op het gebied van productietekenwerk, visualisatie en bouwmanagement. Daarnaast werken we samen met collega architecten, interieurarchitecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten.