herbestemming
De Alphense stoomvruchtensappenfabriek ‘t Westland werd in 1898 gebouwd door Louis Varossieau in een eenvoudige aan de Neo-Hollandse Renaissance verwante bouwstijl.
Het samengestelde fabrieksgebouw is een Rijksmonument.
Wij hebben, als onderdeel van een haalbaarheidsonderzoek, de gebouwen ingemeten, geanalyseerd en een vlekkenplan (schetsontwerp) gemaakt. Omdat de besluitvorming hierover nog actueel is kunnen we nog geen resultaten laten zien van ons onderzoek.