De Kapel is beeldbepalend voor het aangezicht van de oude binnenstad van Culemborg. In de uitnodiging tot deelname aan de competitie wordt opgeroepen tot haalbare ideeën voor de herbestemming van het karakteristieke gebouw. De gemeente heeft bij de beoordeling van de plannen als belangrijkste selectiecriteria gesteld: Het karakter, de sfeer en uitstraling van het gebouw moeten in belangrijke mate worden gehandhaafd; Het trappenhuis aan de Zuidoost zijde verstoort het architectonisch beeld. De eenheid met de Kapel dient hersteld te worden; Beperkte bereikbaarheid voor gemotoriseerd vervoer; Handhaving van het karakter van de parktuin; uitbreiding met een uitbouw of terras is mogelijk; Aandacht voor de pleinfunctie in relatie met de Markt; Financiële en bouwkundige haalbaarheid van de plannen.

In ons competitievoorstel wordt de kapel verbouwd tot een Grand Café en twaalf luxe appartementen. Het later ommetselde trappenhuis verdwijnt. Aan deze kopgevel komt een uitbouw van glas, aluminium en zink dat een brug moet slaan tussen het nieuwe gemeentehuis en de kapel. Aan de parkzijde wordt een ruime serre aangebouwd. Het park krijgt een meer publieke functie. Door de ruime doorgang aan de kopgevel wordt de relatie met het plein versterkt. De bunkerbult wordt afgegraven tot een talud. Deze kan dienst doen als natuurlijk podium bij  openluchtvoorstel-lingen en evenementen in de parktuin. Achter het talud zijn, uit het zicht, twaalf parkeerplaatsen voor de twaalf appartementen gesitueerd.

Het ontwerp maakt een duidelijke keuze voor kwaliteit. Na de restauratie en verbouwing blijft de karakteristieke uitstraling van het gebouw als kapel zowel aan de buitenzijde als binnen voelbaar en herkenbaar aanwezig. Het ontwerp slaat een brug tussen traditie en moderniteit. Oud en nieuw hebben een eigen dynamiek, die door beide naast elkaar te plaatsen, elkaar versterken. Het ontwerp laat de eigen identiteit van de Kapel intact. Tegelijkertijd versterken de nieuwe ingrepen, zoals de uitbouw, de balkons, de dakkapellen, de dakramen en de serre het unieke karakter van het gebouw. De heldere vormgeving zorgt voor een ruimtelijke beleving. Het gebouw krijgt een geheel eigen karakter qua licht, ruimte en sfeer. Het plan voldoet aan de bouwtechnische randvoorwaarden. Voor het dak is een herstel in de oorspronkelijke staat gepland, met leien en historische herbouw van de kenmerkende vieringtoren geheel volgens authentieke informatie. Het later ommetselde trappenhuis verdwijnt. Hierdoor wordt de doorgang tussen het plein en de parktuin vergroot zodat er een visuele en fysieke relatie tussen beide ontstaat.

Het plein heeft een tamelijk besloten karakter door de aanwezigheid van relatief grote en massale gebouwen. Door het aanbrengen van een eenduidige verharding over het gehele plein, gemarkeerd door een duidelijke plek in het midden, krijgt het plein weer een publieke functie. Het plein heeft momenteel geen duidelijke functie. Door het plein opnieuw in te richten met zitbanken en speelgelegenheid voor kinderen, krijgt het de publieke functie die de locatie in zich herbergt. In het plan zorgen de serre en het terras van het Grand Café en het talud voor een publieke invulling van de parktuin. De laatste functioneert als tribune voor publiek bij openluchtvoorstellingen en evenementen. Belangrijk aspect is het creëren van de reeds genoemde visuele en fysieke relatie tussen het plein en de parktuin.

Uiteindelijk hebben wij de prijsvraag gewonnen maar door het invallen van de financiele crisis en het instorten van de huizenmarkt vond de ontwikkelaar het onverantwoord het plan ten uitvoer te brengen.

terug