Na vertrek van Stork kwam een enorm terrein met industriele bebouwing leeg te staan aan de noordoever van het IJ. Het terrein is zeer geschikt voor herontwikkeling met verschillende functies. De definitieve plannen voor herontwikkeling zullen enige jaren in beslag nemen. Daarom werd er een prijsvraag uitgeschreven voor de tijdelijke herbestemming van het terrein en de gebouwen.

Het terrein van de voormalige STORK fabrieken meet ca 170x200m en grenst met twee zijden aan water, aan de zuidkant het IJ en de westkant het Motorkanaal. De twee andere zijden sluiten aan op het omliggende stratenpatroon. Aan de noordkant komt de hoofdentree van het terrein en een parkeerplaats (35x75m) voor ca 130 auto’s en voor fietsen. Het hele terrein is voetgangersgebied, (behoudens voor toeleveranciers en verkeer t.b.v. evenementen). Op het terrein blijft de huidige verharding gehandhaafd. Deze verharding bestaat uit asfalt, betonnen stelcon platen en klinkers. Het onderstreept het industriële en tijdelijke karakter van het terrein.

We maken vanaf de hoofdentree van het terrein een as in noord-zuid richting tot aan het IJ. Hiervoor wordt gebouw O gesloopt. Dit gebouw heeft geen architectonische waarde. Door het gebouwtje te verwijderen wordt de hoofdstructuur van het terrein veel helderder en ontstaat er een brede strip van 25m die de toegang vormt tot het terrein. Deze strip vormt de ruggengraat van het ontwerp en veel entrees van gebouwen liggen direct of indirect aan deze strip. Verlichte (kunst)bomen/objecten en bankjes/zitelementen vormen het hart van de as. Het bestaande GEB gebouwtje aan deze strip wordt aangekleed als informatieblok en daarmee onderdeel van de strip. Deze strip eindigt met een tribune/verblijfplek aan het water. Op deze unieke plek aan het IJ kun je heerlijk in de zon de voorbij komende boten aanschouwen, een boek lezen of een broodje eten.

De nieuwe entrees van de verschillende goebouwen/functies worden duidelijk herkenbaar (vorm, materiaal en kleur) tegen de gevels van de gebouwen “geplakt”. De entree-doosjes en entree-portalen krijgen een felle kleur en worden gemaakt van lichtdoorlatend materiaal (glas, perspex, oid) en zijn voorzien van verlichting.

Net uit het centrum van de strip komt een reuzenrad. Dit rad fungeert als landmark voor het hele gebied en levert een spectaculaire ervaring, hoog in de lucht (65m) op de grens tussen land en water met zicht op de hele stad.

Gebouwen N/P blijven verhuurd aan Stork en krijgen een eigen toegang vanaf het Gedempt Hamerkanaal. Ook gebouw L blijft aan Stork verhuurd.

Van gebouw M worden de gevels verwijderd. De karakteristieke staalconstructie wordt zichtbaar. Hierdoor ontstaat een overdekte buitenplaats voor diverse activiteiten. De L-vormige steeg tussen de gebouwen M en L wordt nu opgenomen in de ruimte die grenst aan de strip.

Gebouw Q wordt gesloopt om vanuit de horecagelegenheden A1/A2 meer zicht te hebben op het IJ. Op de betonplaat die overblijft na de sloop van gebouw Q komt een terras aan het water.

De luchtbrug tussen gebouwen G/K/H en gebouw D wordt gesloopt omdat die overbodig is en de kracht van de as ondermijnt. Aan de noordkant van gebouw E wordt het lage gebouw en de luifel gesloopt. De noordkant van gebouwen E en F vormen een belangrijke gevel bij aankomst op het terrein. Dit lage gebouw en de luifel zijn overbodig en maken de noordgevel onrustig. Naast de nieuwe verlichte entrees worden de noord- en zuidgevel geaccentueerd door NEON (of LED) lichtlijnen op de hoeken en dakvlakken.

Gebouw J, de lage strook aan de westkant van gebouwen A1/A3, wordt gesloopt. Hiervoor in de plaats komt een nieuwe grote glazen pui met stijlen van onbehandeld hout. Horecagelegenheid A1 en bedrijfs- en atelierruimte A3 krijgen hierdoor veel meer daglicht en uitzicht op het Motorkanaal en op het IJ. Ook ontstaat er door de sloop van gebouw J wat meer ruimte op de kade.

De buitenruimte tussen de gebouwen A3 en E willen we (deels) overkappen met zeildoek voor semi overdekte buiten activiteiten. Hier is tevens de grote gemeenschappelijke entree (gebouw X) voor B, C, D en F.

Over het Motorkanaal komt een voetgangers/fietsbrug en naast gebouw H een aanlegplaats voor een pont vanaf Amsterdam Centraal. Dit is een aanvulling op de wandelroute langs het IJ.

terug